Planerade

Moens Kawasaki

Örnabergets Aladdin

Förväntad parning: Slutet av Augusti

Förväntad födsel: Slutet av September

Förväntade färger: Havana och Svart

Copyright 2018 @ All Rights Reserved by Hanna